RVA

Oportunitati de afaceri

In portofoliul de companii administrate de catre RVA Insolvency Specialists in prezent, va supunem atentiei mai multe oportunitati de afaceri, aparute ca urmare a confirmarii unor planuri de reorganizare ce au scos in evidenta potentialul pe care l-ar  putea avea societatile respective daca ar beneficia de o infuzie de capital, la momentul oportun, prin preluarea unui pachet de actiuni .
Deasemenea, avem societati care sunt inca in perioada de observatie, unde nu s-a confirmat un plan de reorganizare insa, si in aceste cazuri , afacerile pe care le reprezinta, pot intra in categoria oportunitatilor.
Societatea noastra, prin experienta acumulata in timp in numeroasele lichidari si reorganizari solutionate, a asigurat o serie de rezultate remarcabile in activitatea desfasurata, fie prin conceperea celor mai eficiente planuri de reorganizare, facand posibil astfel, redresarea activitatii societatilor cu probleme, cat mai rapid si cu costurile cele mai reduse, pastrandu-se astfel si afacerea initiala fie, prin gasirea celor mai bune solutii de valorificare a activelor societatilor care nu mai pot fi salvate prin procedura reorganizarii, atunci cand planul de reorganizare nu a functionat sau investitiile nu au fost suficiente

Astfel, printre Societatile unde Adunarea Creditorilor a votat un Plan de Reorganizare si s-a stabilit strategia pe care o vor urma in continuare pentru atragerea de capital si de fonduri prin gasirea unuia sau a mai multor investitori, care sa devina actionari majoritari, amintim :

S.C.ESOX Prodimpex SRL – in Insolventa voluntara din 17 februarie 2009, confirmare plan de reorganizare din Ianuarie 2010
Singurul producator de granule PET reciclat food contact ( rPET ) din Balcani care din anul 2000 este si producator de preforme PET , ocupand locul 4 in Romania.
Atractivitatea businessului consta in tendinta sustinuta a consumului de PET fata de alte tipuri de ambalaje iar in Europa cererea este cu 30-40% mai mare decat oferta.
Societatea se afla in insolventa voluntara din februarie 2009 iar creditorii principali sunt : OTP Bank si Bugetul statului.
Capacitatea de productie – reciclare PET alimentar si preforme PET.
Situatia creditorilor:
-OTP Bank: 4.5 mil Euro (poate fi redus la 3.3 mil Euro);
-Bugetul Statului: 0.2 mil Euro;
-Alti creditori: 0.3 mil Euro;
-Administrator judiciar: 8%.

VINTERRA INTERNATIONAL

S.C. VINTERRA INTERNATIONAL S.A. se afla in procedura insolventei din data 20.02.2007.
Societatea poate constitui una dintre cele mai atractive businessuri pentu potentialii investitori intrucat produsul finit pe care-l produce a ocupat un loc fruntas la Targurile de specialitate inca din 1878, cand vinul produs pe vechea podgorie Orevita participa ca „cel mai bun vin al Romaniei” la Targul de la Paris iar Vinterra beneficiaza de vechile date tehnice care detaliaza „continutul ridicat in alcool” al vinului.
De asemenea, Podgoria Orevita este situata la aproximativ 30 de km de Sud – Estul orasului Turnu Severin si la 3 km de orasul Vanju Mare. Podgoria ocupa locul al doilea in topul celor mai bune locatii pentru cultivarea vinului din Romania, conform Institutului de Cercetare a Vinului Dragasani.
O alta oportunitate pentru potentialii investitori o constituie si faptul ca din suprafata totala de pamant detinut de VINTERRA S.A. , aproximativ 50 de ha reprezinta pamant inregistrat si aprobat pentru replantare acest lucru face ca societatea sa se califice pentru subventiile oferite de catre Uniunea Europeana !!

S.C. MEDEUS&CO PRODIMPEX S.R.L. Bucuresti, Str. Parcului nr.20, sector 1, se afla in Perioada de Observatie ,putand constitui o excelenta oportunitate de afaceri. societatea avand ca obiect de activitate fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) , acreditat? ISO 9001 ?i HACCP, clasat? an de an în topul na?ional al firmelor private de profil.
Ca perspective de dezvoltare, societatea isi propune incepand cu sfarsitul anului 2010 relocarea activitatii la punctul de lucru din Chitila.
Mentionam in acest sens ca SC Medeus & Co Prodimpex SRL are in desfasurare prin programul Sapard proiectul “Construire unitate de procesare a carnii in conformitate cu cerintele Uniunii Europene, unitate situata in Chitila, judetul Ilfov”. Evaluarea cheltuielilor pentru implementarea investitiei s-a realizat la nivelul unor cheltuieli eligibile de 4.000.000 euro . In prezent, programul este in desfasurare, contractul este mentinut, urmand sa se primeasca o finantare de 1.000.000 Euro pentru finalizarea lucrarii. Construcia este aproape in stadiul final de executie, urmand instalarea liniei tehnologice si finalizarea acestei investitii este prevazuta in program la finele anului 2010. Pentru finalizarea investitiei este necesar un capital de cca 2,3 milioane EURO.
Centrul de productie din Chitila ar urma sa aiba o capacitate de 40 de tone de produse pe zi in cazul functionarii la maxima capacitate.
Pe parcursul anilor, din fonduri proprii si fonduri atrase (credite), s-au cumparat utilaje specifice, de ultima generatie, performante, importate din Germania, Franta s.a, care au asigurat asimilarea tehnologiilor si a calitatii produselor din tarile UE si care au dus implicit la dezvoltarea firmei.
Medeus- total datorii conform tabelului preliminar al creantelor=cca.51.590.000 RON cu exceptia creantelor sub conditie suspensiva, din care:
• Alpha Bank=28.437.041 lei
• Creante bugetare=746.069 lei
Necesarul investitional pentru finalizarea proiectului SAPARD (fabrica CHITILA) cat si pentru relocarea productiei + capital de lucru=3.000.000 EURO contra unui pachet minoritar de actiuni !
Oportunitatea de afaceri cautata ar fi eventual o asociere cu o socieate de profil, care sa preia o parte din pachetul de actiuni al societatii.

S.C. ABATOR MUNTEAN SA este o alta societate comerciala pe actiuni, cu un capital social 100 % privat romanesc, activitatea principal? – prelucrarea si conservarea carnii .
In ceea ce priveste evolutia cifrei de afaceri pe perioada 31.12.2007- 25.03.2010, subliniem faptul ca aceasta inregistreaza, pe tot parcursul perioadei analizate, o evolutie crescatoare, atingand apogeul in anul 2009.
Totalul masei credale insumeaza 36.663.045,41 RON, avand ca principali creditori pe B.C.R. cu o creanta garantata de 7.064.100 RON, la care se adauga creantele bugetare in valoare de 171.548 RON si cele salariale , precum si Agentia de plati pt. Dezvoltare rurala ce detine o creanta impotriva debitoarei de 4.054.446,32 RON.
Creditorii chirografari detin si ei, creante in valoare de 25.290.649,95 RON.


S.C. HIDROJET SA Breaza - Infiintata in: 1974 are ca obiect de activitate : Industria auto & hidraulica. Compania, pe langa patrimoniul pe care-l detine, prezinta si alte avantaje pentu potentialii investitori, cum ar fi posibilitatea subcontractarii la Hidrojet S.A. a diferite operatii auxiliare, ca: tratament termic, acoperiri de suprafata, extrudare, forjare .
De asemenea, Compania este localizata in cea mai importanta zona industriala din Romania, Valea Prahovei – fapt ce asigura accesul acesteia la o diversitate de industrii dar si accesul facil la toate zonele Romaniei si in special la Aeroportul Henri Coanda, Otopeni (Bucuresti) , Hidrojet SA fiind localizata la 10 km distanta fata de drumul European E60, Bucuresti – Brasov.

Centrul de Prelucrare a Metalului
Societatea se afla in prezent in perioada de observatie din cadrul procedurii de insolventa, urmand a depune la dosarul cauzei dosarul de reorganizare prin care va prevede in paralel cu valorificarea partiala de active si preluarea unui pachet de actiuni de catre un investitor interesat.
Total masa credala conform tabelului preliminar al creantelor, exclusiv creantele sub conditie suspensiva=71.190.681 lei, din care in proportie de peste 80% reprezinta creantele a 5 banci din Romania (Alpha Bank, BCR, BRD,Piraeus Bank, Unicredit).
Necesarul investitional ar fi in jur de 2-3 mil. EURO in vederea recapitalizarii-contra unui pachet minoritar de actiuni .
In alta varianta ar fi necesari 8-10 mil EURO-in vederea recapitalizarii precum si necesarul investitional in vederea extinderii activitatii, contra unui pachet majoritar de actiuni.
Detalii legate de societatiile prezentate mai sus , se regasesc in prezentarile anexate.


RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
DATE DE CONTACT:
Adresa: Bucure?ti, str.Turturelelor, nr.11A, bl.C, et.4, sector 3
Tel / Fax: +40 (21) 321.44.53, +40(31) 432 85 04, Fax: +40 (21) 322 42 29
E-mail: office@rva.ro
WEB: www.rva.ro

 

Business opportunities

We present hereunder some business opportunities selected from the RVA Insolvency Specialists SPRL portfolio of managed companies following acknowledgement of some turnaround plans which highlighted the potential of such companies if they would enjoy  capital infusion within an appropriate time, by taking over of a stake of shares.
The same time, there are some companies in our portfolio within the observation period of time where a turnaround plan is not yet acknowledged but, considering the respective businesses, they could represent opportunities.
Our company, due to its aggregated experience in various settled liquidations and reorganizations obtained remarkable results either by designing the most efficient turnaround plans, making possible the recovery of companies in distress, quickly and with the lowest costs, in some cases keeping even the initial business or by finding the best solutions to realize the assets of companies which cannot be saved by turnaround proceeding due to a malfunction of turnaround plan or investments were not enough to redress the respective company.

As such, we present hereunder some companies where the Creditors’ Assembly voted turnaround plans and strategies to be pursued were settled in order to attract capital and funds by finding one or more investors able to become majority shareholders:

SC ESOX Prodimpex SRL – in voluntary insolvency since 17 February 2009, turnaround plan acknowledged in January 2010.
The company is the sole producer of recycled PET grains food contact (rPET) of the entire Balkan area and producer of PET preforms since 2000-year, ranked the 4th in Romania.
Business attractiveness is the increasing trend of PET consumption given other packaging types, in Europe demand being 30-40% higher than the offer. 
The company is in voluntary insolvency since February 2009, the core creditors being OTP Bank and the State budget.
Production capacity: recycling food PET and PET performs.
Creditors:
- OTP Bank: 4,5 million EUR (could be reduced to 3,5 million EUR)
- State budget: 0,2 million EUR
-other creditors: 0,3 million EUR
-judiciary trustee: 8%

SC VINTERRA INTERNATIONAL S.A. in insolvency proceeding since 20 February 2007
The company could be one of the most attractive businesses for potential investors because its product have occupied top places in specialized fairs since 1878-year.
The wine produced by the old Orevita vineyard took part in Paris Fair as “the best wine of Romania” and Vinterra enjoys the old technical data specifying the “high alcoholic content”.
Moreover, Orevita vineyard is located at about 30 km of South-East Turnu Magurele and 3 km from Vinju Mare town. The said vineyard is ranked the second in Romania in terms of location for wine cultivation, as per the Wine Research Institute Dragasani.
Another opportunity for potential investors is represented by the fact that, of the total land surface owned by VINTERRA SA, about 50 hectares represent land recorded and approved to be re-cultivated, so being qualified for subsidies granted by the European Union.

SC MEDEUS & COPRODIMPEX SRL
Address: Bucharest, Str. Parcului nr.20, Sector 1
The company is under observation time, being able to become an excellent business opportunity. The company’s business is production of meat (including poultry meat) products, certified ISO 9001 and HACCP, ranked every year in top of the businesses of its field of activity. 
In terms of development perspective, the company intends to relocate its activity by the end of 2010-year to its working place in Chitila.
To note, the company has an ongoing project a SAPARD project “Construction of a meat processing unit in compliance with the European Union requirements, in Chitila, Ilfov county”. Costs to implement such investment represent eligible expenses of 4 million EUR. Currently, the program is in progress, contract kept, a financing of 1 million Eur to complete the project is to be received. Building is almost ready. The technological line is to be installed, investment ending being expected in 2010-year. To be completed, investment needs a capital of 2,3 million EUR.
Production center in Chitila is to have a maximum capacity of 40 tons per day.
Specific installations – state of the art - were acquired from Germany, France etc using the company’s own funds and attracted (credits) ensuring also assimilation of technologies and quality agreed in the EU countries, so leading to the company’s development.
Medeus: total debts as per the preliminary claim table: about 51.590.000 RON less claims under condition precedent, of which:
- Alpha Bank: 28.437.041 lei
- Budgetary claims: 746.069 lei
Investment needed to complete the SAPARD project (Chitila plant), to relocate production and working capital is 3 million EUR against a minority stake of shares.
Seeking business opportunity could be a partnership with a company in the same field, able to take over a portion of the company’s shares.

SC ABATOR MUNTEAN S.A. -  is a joint stock company, of 100% Romanian private equity, core business being meat processing and preservation.
 Turnover during 31 December 2007 – 25 March 2010 has a upward trend, in 2009-year being the highest registered figure.
The company’s total debts summarize 36.663.045,41 RON and the guaranteed creditors and also, the biggest ones are : B.C.R. – with a debt to recover in amount of 7.064.100 RON ; The Agency for payments and rural expend – with 4.054.446,32 RON.
Next to come are the budget debts summarizing 171.548 RON and the salary debts in amount of 5.443 RON.
The last creditors are the unsecured ones with a total debts of 25.290.649,95 RON.

SC HIDROJET S.A. Breaza
Established in 1974. Business: Automotive & hydraulic industry.
The company, besides its patrimony, has other benefits to offer to potential investors such as possibility to sub-contract at Hidrojet various ancillary operations such as: thermal treatment, coating, extrusion, forging.
Company is located in the most significant industrial area of Romania – Prahova Valley, ensuring access to various industries and to all regions of Romania (and to Otopeni airport) being located at 10 km distance from European Road E60.

Centrul de Prelucrare a Otelului S.A.
The company is currently under observance time within the insolvency proceeding, the turnaround file providing a partial asset realization and taking over of a stake of shares by an interested investor is to be submitted in the case file.
In line with the preliminary claim table, the total claims, less the claims under condition precedent, is 71.190.681 lei of which 80% are claims of 5 banks: Alpha Bank, BCR, BRD, Piraeus Bank, Unicredit.
Investment need is about 2-3 million EUR in view of recapitalization against a minority stake.
Another option provides for 8-10 million EUR in view of recapitalization and investment needs to expand activity against a majority stake of shares. 

Details on the aforesaid companies are enclosed hereunder.

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
Address: str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4 sector 3, Bucharest
Tel/facsimile: +40 (21) 321 44 53, + 40(31) 432 85 04, +40 (21) 322 42 29
e-mail:
office@rva.ro
web:
www.rva.ro
 

 

COMUNICATE
2015-12-21
Licitatie publica cu strigare
pentru vanzare in bloc a bunului ANSAMBLULUI FUNCTIONAL DE ELABORARE A OTELULUI SITUAT IN OTELU ROSU
2015-11-26
Licitatie publica cu strigare
Teren intravilan, nescos din circuitul agricol 7.910 mp, Otopeni
2015-10-15
Anunt publicare
TABEL SUPLIMENTAR - cuprinzand creantele inregistrate impotriva averii debitorului SC NEFERAL SA - in faliment
2015-10-13
Anunt
vanzare directa a bunurilor mobile apartinand debitorului EXTRAPAN SA.
2015-10-07
Licitatie publica cu strigare
Teren, supermarket, mall in constructie si bunuri mobile, Focsani, Str. Comisia Centrala nr.80 A, Judetul Vrancea
2015-09-09
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
2015-09-02
Licitatie publica cu strigare
Loturi cu cladiri si constructii- instalatii (platforma Republica)
2015-08-31
Licitatie publica cu strigare
Teren cu constructii tip bloc de locuinte la stadiul de structura, in suprafata de 95,900.00 m.p., situat in orasul Ghimbav, sos. Cristianului FN, jud.Brasov
2015-06-23
Convocare adunarea creditorilor
in data de 20.07.2015 ora 12:00 la sediul administratorului judiciar avand ca ordine de zi: Votatrea planului de reorganizare al activitatii debitoarei
2015-06-15
Convocare adunarea creditorilor
in data de 16.06.2015 ora 14:30 la sediul administratorului judiciar pentru supunerea spre aprobare a proiectului de colaborare intre NEFERAL Sa si NEXT-ENERGY RO
2015-06-09
Anunt
privind activitatea de arhivare, eliberare de adeverinte privind perioada lucrata, sporurile si grupa de munca necesare la stabilirea pensiilor se vor adresa SC ARCHIVUM SRL, tel. 0246.278.268, email: contact@archivum.ro
2015-05-08
Anunt
licitatii publice, organizate prin intermediul casei de licitatii East Auctions, pentru vanzarea bunurilor mobile
2015-05-05
Cesiune de creanta
Contract de garantie reala mobiliara asupra utilajelor de constructii din patrimoniul debitoarei S.C. IND-DOR GRUP COM S.A.-in insolventa, dosar nr.7267419912073
2015-02-26
Convocare comitetul creditorilor
Raport asupra fondurilor obtinute din licidare si Plan distribuire.
2015-02-06
Raport de evaluare
2015-01-19
ANUNT publicare Tabel definitiv creante
2015-01-14
ANUNT convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
in data de 16.02.2015 ora 12:00 la sediul AVERSA SA in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 25, sect. 2, pavilion administrativ, et. 1, sala Director General
2014-12-15
Licitatie publica cu strigare
5 vile, 12 apartamente, 12 boxe, un spatiu comercial, o sala fitnes
2014-12-02
Convocare comitetul creditorilor
in data de 12.12.2014 ora 11:00 pentru Prezentarea Raportului asupra fondurilor nr. 22/25.11.2014 si a Planului de distribuire nr. 1/25.11.2014
2014-10-28
Anunt publicare Plan de reorganizare
2014-09-15
Licitatie publica cu strigare
platforma compusa din constructii, mijloace fixe, obiecte inventar
2013-10-24
Anunt de vanzare prin negociere directa
Fabrica de medicamente, depozit, echipamente tehnologice, autorizatii de punere pe piata a unor medicamente, birotica, mijloace transport
2013-05-30
Licitatie publica cu strigare
incepand cu 30.05.2013, Teren Focsani, autovehicole, produse finite si marfuri
2013-04-12
Anunt sedinta de licitatie publica
Teren + constructie (hotel), jud. Buzau, loc. Merei
RVA - 2010 © RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Toate drepturile rezervate

Valid HTML 4.01 Transitional