RVA

Falimentul si lichidarea judiciara

1. Cadrul legislativ:

 • Lg. 85/2006 privind procedura insolventei
   
 • O.G. nr.10/2004 privind falimentul institutiilor de credit;
   
 • Lg. 32/2000 completata si modificata, privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
   
 • Regulamentul CE nr.1346/2000

2. Principii:

 • Principiul procedurii concursuale. 

Toti creditorii se bucura de o atentie egala din partea lichidatorului judiciar, acesta avand o pozitie echidistanta si echilibrata fata de creditori si in raporturile dintre acestia si reprezentantii actionarilor; 

 • Principiul respectarii stricte a normelor procedurale in cadrul activitatilor desfasurate in afara instantei. 

Acest principiu se reflecta in realizarea atributiilor lichidatorului legate de notificari, inventarierea si evaluarea bunurilor si valorificarea acestora; 

 •  Principiul maximizarii valorii averii debitorului. 

Lichidatorul judiciar va face tot ce ii sta in putinta pentru anularea sau desfiintarea actelor juridice care au provocat si continua sa provoace pierderi debitorului, pe de o parte, si va desfasura cu fermitate toate actiunile legale ce ii stau la indemana in vederea recuperarii sumelor datorate de debitorii debitorului; 

 •  Principiul celeritatii.

Lichidatorul judiciar va face eforturi sustinute pentru parcurgerea rapida a tuturor etapelor procesuale in vederea valorificarii cit mai rapide a bunurilor si distribuirii sumelor obtinute catre creditori. 

Bankruptcy and judicial liquidation

1. Legislative frameworks

 • Law no. 85/2006 on insolvency procedure
   
 • Government Ordinance no. 10/2004 regarding the bankruptcy of credit institutions;
   
 • Law no. 32/2000, as supplemented and amended, on the insurers and insurance supervision.
   
 • EC Regulation no. 1346/2000
   

2.  Principles:
     

 • The principle of the common procedure.

All the creditors benefit from an equal attention from the liquidator, who has an equidistant and balanced position in relation to the creditors and in the relationships between them and shareholder’s representatives;

 • The principle of strict observance of the procedural norms in the activities performed outside the court of law

This principle is reflected in the exercise of the liquidators’ duties related to notifications, inventory and assessment of the assets and their recovery; 

 • The principle of maximising the value of the debtor’s estate

The liquidator shall take all the measures in order to annul or revoke the legal acts which caused and continue to cause losses to the debtor, on the one hand, and shall firmly carry out all the legal actions that he is allowed to perform for the purpose of recovering the amounts due by the debtors to the debtor; 

 • Principle of promptness

The liquidator shall take sustained efforts in order to rapidly complete all the processual stages, aiming at developing the assets and allotting the amounts recovered to the creditors, within the shortest term possible.
 

COMUNICATE
2015-12-21
Licitatie publica cu strigare
pentru vanzare in bloc a bunului ANSAMBLULUI FUNCTIONAL DE ELABORARE A OTELULUI SITUAT IN OTELU ROSU
2015-11-26
Licitatie publica cu strigare
Teren intravilan, nescos din circuitul agricol 7.910 mp, Otopeni
2015-10-15
Anunt publicare
TABEL SUPLIMENTAR - cuprinzand creantele inregistrate impotriva averii debitorului SC NEFERAL SA - in faliment
2015-10-13
Anunt
vanzare directa a bunurilor mobile apartinand debitorului EXTRAPAN SA.
2015-10-07
Licitatie publica cu strigare
Teren, supermarket, mall in constructie si bunuri mobile, Focsani, Str. Comisia Centrala nr.80 A, Judetul Vrancea
2015-09-09
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
2015-09-02
Licitatie publica cu strigare
Loturi cu cladiri si constructii- instalatii (platforma Republica)
2015-08-31
Licitatie publica cu strigare
Teren cu constructii tip bloc de locuinte la stadiul de structura, in suprafata de 95,900.00 m.p., situat in orasul Ghimbav, sos. Cristianului FN, jud.Brasov
2015-06-23
Convocare adunarea creditorilor
in data de 20.07.2015 ora 12:00 la sediul administratorului judiciar avand ca ordine de zi: Votatrea planului de reorganizare al activitatii debitoarei
2015-06-15
Convocare adunarea creditorilor
in data de 16.06.2015 ora 14:30 la sediul administratorului judiciar pentru supunerea spre aprobare a proiectului de colaborare intre NEFERAL Sa si NEXT-ENERGY RO
2015-06-09
Anunt
privind activitatea de arhivare, eliberare de adeverinte privind perioada lucrata, sporurile si grupa de munca necesare la stabilirea pensiilor se vor adresa SC ARCHIVUM SRL, tel. 0246.278.268, email: contact@archivum.ro
2015-05-08
Anunt
licitatii publice, organizate prin intermediul casei de licitatii East Auctions, pentru vanzarea bunurilor mobile
2015-05-05
Cesiune de creanta
Contract de garantie reala mobiliara asupra utilajelor de constructii din patrimoniul debitoarei S.C. IND-DOR GRUP COM S.A.-in insolventa, dosar nr.7267419912073
2015-02-26
Convocare comitetul creditorilor
Raport asupra fondurilor obtinute din licidare si Plan distribuire.
2015-02-06
Raport de evaluare
2015-01-19
ANUNT publicare Tabel definitiv creante
2015-01-14
ANUNT convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
in data de 16.02.2015 ora 12:00 la sediul AVERSA SA in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 25, sect. 2, pavilion administrativ, et. 1, sala Director General
2014-12-15
Licitatie publica cu strigare
5 vile, 12 apartamente, 12 boxe, un spatiu comercial, o sala fitnes
2014-12-02
Convocare comitetul creditorilor
in data de 12.12.2014 ora 11:00 pentru Prezentarea Raportului asupra fondurilor nr. 22/25.11.2014 si a Planului de distribuire nr. 1/25.11.2014
2014-10-28
Anunt publicare Plan de reorganizare
2014-09-15
Licitatie publica cu strigare
platforma compusa din constructii, mijloace fixe, obiecte inventar
2013-10-24
Anunt de vanzare prin negociere directa
Fabrica de medicamente, depozit, echipamente tehnologice, autorizatii de punere pe piata a unor medicamente, birotica, mijloace transport
2013-05-30
Licitatie publica cu strigare
incepand cu 30.05.2013, Teren Focsani, autovehicole, produse finite si marfuri
2013-04-12
Anunt sedinta de licitatie publica
Teren + constructie (hotel), jud. Buzau, loc. Merei
RVA - 2010 © RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Toate drepturile rezervate

Valid HTML 4.01 Transitional