RVA
Home / Pagina

Realizari

Cea mai mare parte a dosarelor rezolvate de echipa noastra consta in lichidari de succes, cum ar fi:

Lichidarea judiciara a BANKCOOP in colaborare cu PriceWaterHouseCoopers Management Consultants SRL, Romania.
Se cuvine mentionat faptul ca desi situaTia juridica a creanTelor ce urmau a fi recuperate era deosebit de grea datorita modului defectuos de creditare instituit de fosta conducere a bancii, totusi, prin efortul celor doi lichidatori, s-a reusit un procent de recuperare neta de 37%, intr-o perioada de circa 36 luni. Creantele bugetare au fost indestulate in proportie de 100%.

Lichidarea judiciara a BANCII INTERNATIONALE A RELIGIILOR
Desi activitatea lichidatorului a fost obstructionata de catre fostii administratori ai bancii, s-a realizat o recuperare de exceptie, atingandu-se in prezent un procent de peste 50% din masa credala, creantele bugetare fiind indestulate in proportie de 100%.

Lichidarea judiciara a BANCII ALBINA
Aflata intr-un stadiu final al lichidarii, activitatea lichidatorului a inregistrat un procent de recuperare de cca. 30% din masa credala. 

Lichidarea judiciara a SC MODCOTTON AURORA SA, Bucuresti.
In cadrul acestei lichidari, datorita vanzarii reusite a activelor s-au acoperit 100% creantele bugetare si cele garantate si o parte importanta a creantelor chirografare. 

Lichidarea judiciara a SC EUROBIOFORT SA, Bucuresti
S-a realizat vanzarea in bloc a activelor societatii catre una dintre marile companii europene in domeniu, urmand ca in viitor productia sa fie reluata. Din sumele obtinute s-au acoperit creantele garantate si chirografare in totalitate si o mare parte din celelalte creante. 

Lichidarea judiciara a S.C. HOBAS S.A.
S-a efectuat vanzarea in bloc, ca un ansamblu functional, obtinandu-se peste 4 milioane USD, activele urmand sa fie repuse in exploatare de catre cumparator.
Lichidarea a asigurat recuperarea rapida a creantelor creditorilor.

Lichidarea judiciara a S.C. ZAHAR OLTENITA S.A.
Prin vanzarea in bloc a activelor, ca un ansamblu de functionare, lichidarea a asigurat acoperirea cu celeritate a creantelor, in proportie de 60% din totalul masei credale.

Administrarea judiciara a SC AVICOLA ARGES SA
O realizare deosebita s-a inregistrat in cazul acestei societati prin rentabilizarea acesteia si schimbarea actionariatului, ceea ce a permis recapitalizarea firmei si aducerea ei printre societatile performante. Astfel, daca la momentul intrarii lichidatorului in societate, in calitate de reprezentant al actionarului principal (o societate aflata in faliment), aceasta se afla in stare de incetare de plati, ulterior punerii in aplicare a planului de reorganizare propus de noi societatea s-a redresat si a inregistrat o cifra de afaceri de peste 7 miliarde lei lunar. 

Administrarea judiciara a BANCII DACIA FELIX, Cluj
Datorita talentului managerial al echipei care a coordonat administrarea judiciara a bancii s-a reusit stoparea cresterii pasivului, precum si recuperarea partiala a unor creante ceea ce a condus la pozitionarea bancii pe un trend ascendent, finalizat cu scoaterea acesteia din procedura prevazuta de Legea 64/1995-republicata, in vigoare la acea data.

Lichidarea voluntara a Republica SA
In urma licitatiei organizata de AVAS in luna mai 2004, societatea noastra a fost desemnata lichidator a SC REPUBLICA SA, in conformitate cu Legea 137/2002.
In perioada lichidarii voluntare, respectiv iunie 2004 – iunie 2005, s-au efectuat incasari din active si stocuri in cuantum de circa 7.600.000 RON, iar din recuperari de creante de circa 4.150.000 RON. Din aceste incasari, s-au achitat cu prioritate creanTele salariale in cuantum de 5.700.000 RON, ceea ce reprezenta 26% din totalul creantelor.
Ulterior, SC REPUBLICA SA a intrat in lichidare judiciara, dosar in care au fost promovare actiuni in anularea trasferurilor patrimoniale efectuate de debitoare in dauna creditorilor, in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii de faliment. In urma admiterii actiunilor au fost readuse in patrimoniul debitoarei pana in prezent un numar de 19 cladiri si 20.000 m2 teren.

Lichidarea voluntara a Bancii de Investitii si Dezvoltare. 
Prima lichidare voluntara a unei banci romanesti pana in prezent. S-a acoperit in totalitate masa credala, sumele recuperate urmand a fi distribuite intre actionari.

Lichidarea voluntara a S.C. MELANA IV S.A.
Societatea noastra a fost desemnata in calitate de lichidator al S.C. MELANA IV S.A. in conformitate cu prevederile Legii 137/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
In aceasta lichidare ne-am remarcat prin finalizarea cu succes a tuturor operatiunilor in timp record, respectiv 45 de zile, indestularea in proportie de 100% a creditorilor, cat si repartizarea unei sume considerabile in contul actionarului unic.
 

COMUNICATE
2015-12-21
Licitatie publica cu strigare
pentru vanzare in bloc a bunului ANSAMBLULUI FUNCTIONAL DE ELABORARE A OTELULUI SITUAT IN OTELU ROSU
2015-11-26
Licitatie publica cu strigare
Teren intravilan, nescos din circuitul agricol 7.910 mp, Otopeni
2015-10-15
Anunt publicare
TABEL SUPLIMENTAR - cuprinzand creantele inregistrate impotriva averii debitorului SC NEFERAL SA - in faliment
2015-10-13
Anunt
vanzare directa a bunurilor mobile apartinand debitorului EXTRAPAN SA.
2015-10-07
Licitatie publica cu strigare
Teren, supermarket, mall in constructie si bunuri mobile, Focsani, Str. Comisia Centrala nr.80 A, Judetul Vrancea
2015-09-09
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
2015-09-02
Licitatie publica cu strigare
Loturi cu cladiri si constructii- instalatii (platforma Republica)
2015-08-31
Licitatie publica cu strigare
Teren cu constructii tip bloc de locuinte la stadiul de structura, in suprafata de 95,900.00 m.p., situat in orasul Ghimbav, sos. Cristianului FN, jud.Brasov
2015-06-23
Convocare adunarea creditorilor
in data de 20.07.2015 ora 12:00 la sediul administratorului judiciar avand ca ordine de zi: Votatrea planului de reorganizare al activitatii debitoarei
2015-06-15
Convocare adunarea creditorilor
in data de 16.06.2015 ora 14:30 la sediul administratorului judiciar pentru supunerea spre aprobare a proiectului de colaborare intre NEFERAL Sa si NEXT-ENERGY RO
2015-06-09
Anunt
privind activitatea de arhivare, eliberare de adeverinte privind perioada lucrata, sporurile si grupa de munca necesare la stabilirea pensiilor se vor adresa SC ARCHIVUM SRL, tel. 0246.278.268, email: contact@archivum.ro
2015-05-08
Anunt
licitatii publice, organizate prin intermediul casei de licitatii East Auctions, pentru vanzarea bunurilor mobile
2015-05-05
Cesiune de creanta
Contract de garantie reala mobiliara asupra utilajelor de constructii din patrimoniul debitoarei S.C. IND-DOR GRUP COM S.A.-in insolventa, dosar nr.7267419912073
2015-02-26
Convocare comitetul creditorilor
Raport asupra fondurilor obtinute din licidare si Plan distribuire.
2015-02-06
Raport de evaluare
2015-01-19
ANUNT publicare Tabel definitiv creante
2015-01-14
ANUNT convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
in data de 16.02.2015 ora 12:00 la sediul AVERSA SA in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 25, sect. 2, pavilion administrativ, et. 1, sala Director General
2014-12-15
Licitatie publica cu strigare
5 vile, 12 apartamente, 12 boxe, un spatiu comercial, o sala fitnes
2014-12-02
Convocare comitetul creditorilor
in data de 12.12.2014 ora 11:00 pentru Prezentarea Raportului asupra fondurilor nr. 22/25.11.2014 si a Planului de distribuire nr. 1/25.11.2014
2014-10-28
Anunt publicare Plan de reorganizare
2014-09-15
Licitatie publica cu strigare
platforma compusa din constructii, mijloace fixe, obiecte inventar
2013-10-24
Anunt de vanzare prin negociere directa
Fabrica de medicamente, depozit, echipamente tehnologice, autorizatii de punere pe piata a unor medicamente, birotica, mijloace transport
2013-05-30
Licitatie publica cu strigare
incepand cu 30.05.2013, Teren Focsani, autovehicole, produse finite si marfuri
2013-04-12
Anunt sedinta de licitatie publica
Teren + constructie (hotel), jud. Buzau, loc. Merei
RVA - 2010 © RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Toate drepturile rezervate

Valid HTML 4.01 Transitional