RVA
Home / Articole Presa / Guvernul privat ...

Articol Presa

Data 2011-03-24
Guvernul privat 24.03.2011
Money Channel
Guvernul privat 24.03.2011

Guvernul privat - 24.03.2011  (link catre emisiunea Guvernul privat din 24.03.2011)

Ordonanță de Urgență prin care firmele private vor putea beneficia de eșalonarea datoriilor la stat, condiția fiind ca acele companii să nu fie în insolvență și să constituie o garanție.

Vor face obiectul esalonarii creantele gestionate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, vor beneficia de aceste facilitati toti contribuabilii persoane juridice si persoane fizice. Creantele care fac obiectul acestei esalonari sunt: impozitul pe profit, contributiile sociale, accize, impozitul pe venit, deci creante care sunt declarate la administratia fiscala. Se asigura neutralitate, deci toti contribuabilii vor indeplini aceleasi obligatii. Conditiile pe care trebui sa le indeplineasca? Trebuie, in primul rând, sa depuna toate declaratiile fiscale pâna in momentul in care solicita aceasta esalonare, se gaseste in dificultate economica, dar are capacitate financiara in perioada acordarii esalonarii sa poata plati aceste obligatii, un lucru de noutate, sa constituie garantii, sa nu fie in insolventa sau sa nu se gaseasca in procedura de dizolvare. Perioada acordarii esalonarii va fi in functie de cuantumul obligatiilor si capacitatea financiara. Contribuabilii care vor solicita esalonare la plata trebuie sa constituie garantii. Garantiile vor fi garantii reale sau printr-o scrisoare de garantie. In cazul in care se constituie garantie reala si se solicita esalonare pe o perioada mai mare de un an, se va constitui o garantie suplimentara, dintre 10-40%, in functie de perioada. Daca perioada este de peste un an, se constituie o garantie suplimentara de 10%, si se ajunge, daca solicita pâna la 5 ani, o garantie suplimentara, de 40%, dar numai pentru garantiile reale. Am creat o facilitate reala pentru cei care constituie garantie prin scrisoare de garantie, si anume ca vor suporta o dobânda de 0,03%; cei care constituie garantii reale vor suporta o dobânda de 0,04%. Deci garantiile se constituie la nivelul debitelor supuse esalonarii si a dobânzilor, iar in cazul in care se constituie garantie suplimentara, in functie de perioada de acordare, se constituie o garantie suplimentara. Pentru persoanele fizice care solicita esalonare, dar creantele supuse esalonarii sunt mai mici de 5.000 lei, nu se constituie garantii, precum si pentru persoanele juridice - sub 20.000. Nu se supun esalonarii debitele sub 500 lei, in cazul persoanelor fizice, si debitele sub 1.500 lei in cazul persoanelor juridice.
COMUNICATE
2015-12-21
Licitatie publica cu strigare
pentru vanzare in bloc a bunului ANSAMBLULUI FUNCTIONAL DE ELABORARE A OTELULUI SITUAT IN OTELU ROSU
2015-11-26
Licitatie publica cu strigare
Teren intravilan, nescos din circuitul agricol 7.910 mp, Otopeni
2015-10-15
Anunt publicare
TABEL SUPLIMENTAR - cuprinzand creantele inregistrate impotriva averii debitorului SC NEFERAL SA - in faliment
2015-10-13
Anunt
vanzare directa a bunurilor mobile apartinand debitorului EXTRAPAN SA.
2015-10-07
Licitatie publica cu strigare
Teren, supermarket, mall in constructie si bunuri mobile, Focsani, Str. Comisia Centrala nr.80 A, Judetul Vrancea
2015-09-09
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
2015-09-02
Licitatie publica cu strigare
Loturi cu cladiri si constructii- instalatii (platforma Republica)
2015-08-31
Licitatie publica cu strigare
Teren cu constructii tip bloc de locuinte la stadiul de structura, in suprafata de 95,900.00 m.p., situat in orasul Ghimbav, sos. Cristianului FN, jud.Brasov
2015-06-23
Convocare adunarea creditorilor
in data de 20.07.2015 ora 12:00 la sediul administratorului judiciar avand ca ordine de zi: Votatrea planului de reorganizare al activitatii debitoarei
2015-06-15
Convocare adunarea creditorilor
in data de 16.06.2015 ora 14:30 la sediul administratorului judiciar pentru supunerea spre aprobare a proiectului de colaborare intre NEFERAL Sa si NEXT-ENERGY RO
2015-06-09
Anunt
privind activitatea de arhivare, eliberare de adeverinte privind perioada lucrata, sporurile si grupa de munca necesare la stabilirea pensiilor se vor adresa SC ARCHIVUM SRL, tel. 0246.278.268, email: contact@archivum.ro
2015-05-08
Anunt
licitatii publice, organizate prin intermediul casei de licitatii East Auctions, pentru vanzarea bunurilor mobile
2015-05-05
Cesiune de creanta
Contract de garantie reala mobiliara asupra utilajelor de constructii din patrimoniul debitoarei S.C. IND-DOR GRUP COM S.A.-in insolventa, dosar nr.7267419912073
2015-02-26
Convocare comitetul creditorilor
Raport asupra fondurilor obtinute din licidare si Plan distribuire.
2015-02-06
Raport de evaluare
2015-01-19
ANUNT publicare Tabel definitiv creante
2015-01-14
ANUNT convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
in data de 16.02.2015 ora 12:00 la sediul AVERSA SA in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 25, sect. 2, pavilion administrativ, et. 1, sala Director General
2014-12-15
Licitatie publica cu strigare
5 vile, 12 apartamente, 12 boxe, un spatiu comercial, o sala fitnes
2014-12-02
Convocare comitetul creditorilor
in data de 12.12.2014 ora 11:00 pentru Prezentarea Raportului asupra fondurilor nr. 22/25.11.2014 si a Planului de distribuire nr. 1/25.11.2014
2014-10-28
Anunt publicare Plan de reorganizare
2014-09-15
Licitatie publica cu strigare
platforma compusa din constructii, mijloace fixe, obiecte inventar
2013-10-24
Anunt de vanzare prin negociere directa
Fabrica de medicamente, depozit, echipamente tehnologice, autorizatii de punere pe piata a unor medicamente, birotica, mijloace transport
2013-05-30
Licitatie publica cu strigare
incepand cu 30.05.2013, Teren Focsani, autovehicole, produse finite si marfuri
2013-04-12
Anunt sedinta de licitatie publica
Teren + constructie (hotel), jud. Buzau, loc. Merei
RVA - 2010 © RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Toate drepturile rezervate

Valid HTML 4.01 Transitional