RVA
Home / Articole Evenimente / Colocviile juridice ale BNR. Editia II - 15 feb ...

Articol Evenimente

Data 2011-02-15
Colocviile juridice ale BNR. Editia II - 15 feb 2011
Detinerea temorara de actiuni/parti socialede catre o institutie de credit ca forma de restructurare a unui agent economic
Colocviile juridice ale BNR. Editia II - 15 feb 2011

 Cuvânt de deschidere - Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR

Sesiunea I

 •  Deținerea temporară de acțiuni de către o instituție de credit, instituție juridică necesară în contextul actual - Ianfred Silberstein, Director, Direcția Juridică, BNR
 • Turnaround and Growth Financing for stressed businesses - Nigel Davies, Associate Director, Grant Thornton UK LLP
 • Problemele specifice creditorilor financiar-bancari în procedura insolvenței - Av. Arin Octav Stănescu, Președinte, Uniunea Practicienilor în Insolvență din București
 • Conversia creanțelor bancare în acțiuni ca metoda de maximizare a recuperării acestora. Studiu de caz - Av. Andrei Cionca, Casa de Insolvență Transilvania
 • Studiu de caz. Cazul Flamingo - Mircea Cotiga, Director, Direcția Recuperare și Prevenire a Fraudelor, Unicredit Țiriac Bank

 Sesiunea II

 • Deținerile temporare de acțiuni/părți sociale în cursul unei operațiuni de restructurare financiară - Mirela Dima, Serviciul reglementare prudențială bancară, Direcția Reglementare și Autorizare, BNR
 • Aspecte juridice privind deținerile temporare de acțiuni în entități nefinanciare - Adrian Dumitrescu, consilier juridic, Direcția Juridică, BNR
 • Executarea garanției reale mobiliare asupra acțiunilor/părților sociale - Beatrice Popescu, Director, Direcția Juridică, Alpha Bank
 • De lege ferenda: experiența bancară conduce debitorii - Simona Caraghiaur, Director, Direcția Juridică, Bancpost
 • Soluții extrajudiciare de recuperare a creanțelor ce pot fi utilizate de bănci - Mirela Iovu, Vicepreședinte CEC BANK
 • Aspecte practice privind conversia unui debit în dețineri de participații la capital - Dan Georgescu, Director, Direcția Juridică, Unicredit Țiriac Bank
 

În prezent, doar 5% din firmele intrate în incapacitate de plată ajung să pună în practică un plan de redresare financiară, în timp ce restul se îndreaptă direct spre faliment, spune Arin Stănescu, președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România. În prezent sunt deschise peste 20.000 de dosare de insolvență.

"Numărul insolvențelor a urcat în 2010 și probabil va urca și în 2011. Abia în 2012 numărul de dosare de insolvență va scădea, odată cu redresarea economiei", a afirmat Stănescu.

BNR pregătește un regulament privind posibilitatea ca băncile să preia temporar acțiuni în cadrul companiilor pe care le-au finanțat, dacă nu există altă cale de a-și recupera creanțele. În prezent proiectul de regulament, lansat încă din vara trecută, este în faza de dezbatere publică, fără să existe un termen precis pentru implementarea sa. Cadrul legal permite și în prezent băncilor să preia participații în cadrul companiilor, dar numai temporar.

Pdf   Colocviu BNR Jpg   Poza1 Jpg   Poza2
COMUNICATE
2015-12-21
Licitatie publica cu strigare
pentru vanzare in bloc a bunului ANSAMBLULUI FUNCTIONAL DE ELABORARE A OTELULUI SITUAT IN OTELU ROSU
2015-11-26
Licitatie publica cu strigare
Teren intravilan, nescos din circuitul agricol 7.910 mp, Otopeni
2015-10-15
Anunt publicare
TABEL SUPLIMENTAR - cuprinzand creantele inregistrate impotriva averii debitorului SC NEFERAL SA - in faliment
2015-10-13
Anunt
vanzare directa a bunurilor mobile apartinand debitorului EXTRAPAN SA.
2015-10-07
Licitatie publica cu strigare
Teren, supermarket, mall in constructie si bunuri mobile, Focsani, Str. Comisia Centrala nr.80 A, Judetul Vrancea
2015-09-09
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
2015-09-02
Licitatie publica cu strigare
Loturi cu cladiri si constructii- instalatii (platforma Republica)
2015-08-31
Licitatie publica cu strigare
Teren cu constructii tip bloc de locuinte la stadiul de structura, in suprafata de 95,900.00 m.p., situat in orasul Ghimbav, sos. Cristianului FN, jud.Brasov
2015-06-23
Convocare adunarea creditorilor
in data de 20.07.2015 ora 12:00 la sediul administratorului judiciar avand ca ordine de zi: Votatrea planului de reorganizare al activitatii debitoarei
2015-06-15
Convocare adunarea creditorilor
in data de 16.06.2015 ora 14:30 la sediul administratorului judiciar pentru supunerea spre aprobare a proiectului de colaborare intre NEFERAL Sa si NEXT-ENERGY RO
2015-06-09
Anunt
privind activitatea de arhivare, eliberare de adeverinte privind perioada lucrata, sporurile si grupa de munca necesare la stabilirea pensiilor se vor adresa SC ARCHIVUM SRL, tel. 0246.278.268, email: contact@archivum.ro
2015-05-08
Anunt
licitatii publice, organizate prin intermediul casei de licitatii East Auctions, pentru vanzarea bunurilor mobile
2015-05-05
Cesiune de creanta
Contract de garantie reala mobiliara asupra utilajelor de constructii din patrimoniul debitoarei S.C. IND-DOR GRUP COM S.A.-in insolventa, dosar nr.7267419912073
2015-02-26
Convocare comitetul creditorilor
Raport asupra fondurilor obtinute din licidare si Plan distribuire.
2015-02-06
Raport de evaluare
2015-01-19
ANUNT publicare Tabel definitiv creante
2015-01-14
ANUNT convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
in data de 16.02.2015 ora 12:00 la sediul AVERSA SA in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 25, sect. 2, pavilion administrativ, et. 1, sala Director General
2014-12-15
Licitatie publica cu strigare
5 vile, 12 apartamente, 12 boxe, un spatiu comercial, o sala fitnes
2014-12-02
Convocare comitetul creditorilor
in data de 12.12.2014 ora 11:00 pentru Prezentarea Raportului asupra fondurilor nr. 22/25.11.2014 si a Planului de distribuire nr. 1/25.11.2014
2014-10-28
Anunt publicare Plan de reorganizare
2014-09-15
Licitatie publica cu strigare
platforma compusa din constructii, mijloace fixe, obiecte inventar
2013-10-24
Anunt de vanzare prin negociere directa
Fabrica de medicamente, depozit, echipamente tehnologice, autorizatii de punere pe piata a unor medicamente, birotica, mijloace transport
2013-05-30
Licitatie publica cu strigare
incepand cu 30.05.2013, Teren Focsani, autovehicole, produse finite si marfuri
2013-04-12
Anunt sedinta de licitatie publica
Teren + constructie (hotel), jud. Buzau, loc. Merei
RVA - 2010 © RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Toate drepturile rezervate

Valid HTML 4.01 Transitional